Polityka cookies
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Natalia Szymkowiak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Natalia Szymkowiak.

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH W czasie obecności użytkownika lub Klienta na stronie internetowej www.twojpelenpotencjal.pl może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące usług oferowanych przez administratora. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku “Zapisz mnie”. Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez Natalia Szymkowiak w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem www.twojpelenpotencjal.pl.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera/przetwarzanie danych.

DOSTĘP DO DANYCH Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie podmioty współpracujące z administratorem, obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
Szanując prawo użytkowników,  pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. Natalia Szymkowiak jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Natalia Szymkowiak oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników strony przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

PRAWA, JAKIE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera/przetwarzanie danych poprzez kliknięcie w link dostępny w każdym newsletterze; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki newslettera/przetwarzania danych przed wycofaniem zgody; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI
Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie produktu do koszyka;
3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

ZMIANY W POLITYCE COOKIES
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies 

KONTAKT
Natalia Szymkowiak zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na: [email protected] 
>