Polityka prywatności 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Natalia Szymkowiak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Natalia Szymkowiak.

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH 
W czasie obecności użytkownika lub Klienta na stronie internetowej www.twojpelenpotencjal.pl może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące usług oferowanych przez administratora. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku “Zapisz mnie”. Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez Natalia Szymkowiak w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem www.twojpelenpotencjal.pl.
 
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera/przetwarzanie danych.
DOSTĘP DO DANYCH
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie podmioty współpracujące z administratorem, obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane.
 
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
Szanując prawo użytkowników,  pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”.  Natalia Szymkowiak jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Natalia Szymkowiak oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników strony przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 
PRAWA, JAKIE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera/przetwarzanie danych poprzez kliknięcie w link dostępny w każdym newsletterze; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki newslettera/przetwarzania danych przed wycofaniem zgody; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI
Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 
>